Møllesagen

Kommunen inviterede til: Dialogmøde om nye solcelle og vindmølleplaner i SFS hallen www.sonderborg.dk/temaer/borgermoeder


2022

Der er planlagt et møde hvor alle med interesse ikke mindst fra de andre ejerforeninger, kan og bør deltage.  

Lørdag d. 11 juni 2022 kl. 13 på Knøsgaard, Høruphav Bibliotek

Har man spørgsmål eller ønsker at deltage i arbejdsgruppen, er man velkommen til at skrive til følgende mailadresse:

storemoelleriskovmose@gmail.com 

Telefon +45 5526 8473


April 2022

Der er nu startet en arbejdsgruppe som ønsker at se på og indhente så mange oplysninger som muligt om hvad de nye vindmøller betyder eller ikke betyder for sommerhusområdet.

De første undersøgelser viser at det langtfra kun er Fyrremose der får gener. Hele området vil blive påvirket ikke kun under opførelsen, men møllerne vil være synlige i hele området og vil højst sandsynligt også kunne høres.


Et medlem fra FLS Fyrremose har bedt om aktindsigt vedrørende vindmølleprojektet:

Udleverede dokumenter i forbindelse med Aktindsigt


februar 2020: Slides og info fra møde mellem Wind Estate og Ejerforeningers representanter

2021

2013