FLS Fyrremose

Foreningen af ejere og Lejere af strandgrunde i Skovmoseområdet


Følg med på FaceBook (klik)


Aktuelle emner:

Februar 2024

Efter en henvendelse fra en sommerhusejer i Skovmose, som har problemer med ikke at kunne anvende skyllefunktionen på toilettet, har han henvendt sig til SONFOR for at få hjælp. SONFOR oplyser, at der stadigvæk er problemer med regnvand i spildevandsbrøndene. De har gang på gang ved kontroller oplevet, at brønddæksler til spildevand er løftet væk, så regnvand har frit løb til brønden. 

Sommerhusejeren fik den besked fra SONFOR, at så længe det fortsat finder sted, ser SONFOR sig ikke i stand til at undersøge specifikke spildevandsproblemer i området. 

SONFOR gør samtidig opmærksom på, at det fremmer oversvømmelsesproblemerne i de lavere liggende huse, og at det i øvrigt også er ulovligt at lede regnvand i spildevandsbrønden.Vandløbssagen 2023:

  • Der er aktiviteter i gang i kommunen og hos landvindingslaget, efter der sidste år på generalforsamlingen i landvindingslaget blev besluttet at genoplive vandløbssagen.
  • Se under punktet Vandløbssag i menuen til venstre (øverst til højre på mobil)

Møllerne bliver synlige fra hele Skovmoseområdet. Anlægsarbejdet og vedligehold kræver et stort overgreb på naturen – der skal f.eks. transporteres 100m lange vinger og køretøjer på 80t.


Artikel fra JyskeVestkysten d. 8/10-22:

Mange fremhæver, at de allerede i dag kan høre de syv nuværende møller. De frygter, at støjen bliver værre, hvis møllerne bliver højere. Foto: Birthe Juul Mathiasen

Naboernes kommentarer: Visuel vandalisme og til gavn for de fåFor øvrige oplysninger: Klik i menuen i venstre side (på mobil: Vælg “burgeren” øverst til højre)