FLS Fyrremose

Foreningen af ejere og Lejere af strandgrunde i Skovmoseområdet


Følg med på FaceBook (klik)


Aktuelle emner:


Marts 2024

Vi har brug for jeres hjælp!!!!!

Tirsdag den 26.03.2024 kl. 19.00 på Skovby Kro er der generalforsamling i
Pumpe-Digelaget.
På tværs af moserne har vi indsendt et forslag om at sætte vandløbssagen
til flere millioner i bero. 
Dette pga. at L69 på Skovmosevej var min. 75 % lukket af jord/skidt og rødder.

(Se billede1 og billede2 – taget efter at jord, sand og tynde rødder allerede er spulet væk.)
L69 Skovmosevej er nu renset op og vi har en stor forventning om at de fleste problemer
med oversvømmelser er fortid hvis blot L69 er fuldt funktionsdygtig. Dette er
bekræftet af flere fagfolk. 
Hertil har vi også indsendt et forslag om oprettelse af en arbejdsgruppe, som
kan sikre dialogen med kommunen, så nødvendige tiltag ikke trækkes i
langdrag.
Mød op og afgiv jeres stemme, så vi kan få forslagene godkendt.
Kommer der aldrig oversvømmelser igen? -kan man spørge ….og Ingen, absolut ingen
kan svare på dette spørgsmål og om, hvordan vejret arter sig – heller ikke
eksperter!! Men med fælles hjælp og vedligeholdelse kan vi sikre os allesammen
bedst muligt.
Intern dræning er en helt anden sag. Dette skal de forskellige foreninger/
sommerhusejere selv sørge for ifølge vandløbsloven.

Der er Fyrremose næsten i mål! 👍

Vel mødt!

Mvh 
Bestyrelsen v. Sabine Schulze-Lorenzen

3046 4442


Februar 2024

Efter en henvendelse fra en sommerhusejer i Skovmose, som har problemer med ikke at kunne anvende skyllefunktionen på toilettet, har han henvendt sig til SONFOR for at få hjælp. SONFOR oplyser, at der stadigvæk er problemer med regnvand i spildevandsbrøndene. De har gang på gang ved kontroller oplevet, at brønddæksler til spildevand er løftet væk, så regnvand har frit løb til brønden. 

Sommerhusejeren fik den besked fra SONFOR, at så længe det fortsat finder sted, ser SONFOR sig ikke i stand til at undersøge specifikke spildevandsproblemer i området. 

SONFOR gør samtidig opmærksom på, at det fremmer oversvømmelsesproblemerne i de lavere liggende huse, og at det i øvrigt også er ulovligt at lede regnvand i spildevandsbrønden.Vandløbssagen 2023:

  • Der er aktiviteter i gang i kommunen og hos landvindingslaget, efter der sidste år på generalforsamlingen i landvindingslaget blev besluttet at genoplive vandløbssagen.
  • Se under punktet Vandløbssag i menuen til venstre (øverst til højre på mobil)

Møllerne bliver synlige fra hele Skovmoseområdet. Anlægsarbejdet og vedligehold kræver et stort overgreb på naturen – der skal f.eks. transporteres 100m lange vinger og køretøjer på 80t.


Artikel fra JyskeVestkysten d. 8/10-22:

Mange fremhæver, at de allerede i dag kan høre de syv nuværende møller. De frygter, at støjen bliver værre, hvis møllerne bliver højere. Foto: Birthe Juul Mathiasen

Naboernes kommentarer: Visuel vandalisme og til gavn for de fåFor øvrige oplysninger: Klik i menuen i venstre side (på mobil: Vælg “burgeren” øverst til højre)